Tjänster

KMA utveckling erbjuder följande tjänster:

Kontrollansvarig PBL, Behörighet K. 
Genomför uppdrag som Kontrollansvarig (KA) åt både privatpersoner och professionella aktörer. 

Certifiering enligt ISO 9001, 14001 eller 45001, en certifierings process kan vara både lång och tung och dessutom är risken stor att man inte når målet på egenhand. I samarbete med Certway vägleder vi dig genom hela cerifierings processen med ett hundraprocentigt resultat, dvs de tar hjälp av oss kommer också i mål. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert. 

Utveckling av verksamhetsystem, har du ett befintligt system som behöver en uppdatering och underhåll? Ett verksamhetssystem behäver ständigt förbättras och utvecklas, för att uppfylla kraven som ställs från både kunder, leverantörer och myndigheter, där kan en erfaren kvalitetskonsult göra stor nytta och utifrån just era förutsättningar skräddarsyr vi ett upplägg som passar för just er verksamhet. 

Anbudsskrivning, vi hjälper dig med din anbudslämning inom såväl stora som små uppdrag, vi har erfarenhet av upphandling inom både traditionella totalentreprenader, LOU upphandlingar samt partneringsamarbeten. 

Välkommen

Välkommen till www.kmautveckling.se.

Kontakt
Kvalitet, miljö och arbetsmiljökonsult

Anna Lundh-Gren 
070-460 36 59

anna@kmautveckling.se

Länkar


(Lämna tom)