Referenser

Jag har mångårig erfarenhet från arbete med kvalitets, miljö och arbetsmiljöutveckling inom framför allt byggbranschen, på senare år har jag som konsult fått förmånen att arbeta med företag även inom andra branscher så som, livsmedelstillverkning, bioenergi, IT tjänster, tillverkningsindustri. 

Jag har även erfarenhet av myndighetsutövning med tillsynsansvar över Plan och Bygglagen, handläggning av bygglov, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, bostadsanpassningsbidrag och rådgivning till kommunens invånare i frågor som rör byggande och bygglov.

För kontaktuppgifter till referenser kontakta
Anna Lundh-Gren, 

 

Några av våra kunder:

Richo IT proffsen, Örebro, 

Schurpack Sweden AB, Kumla, 

Laxå Maskinflisning, Laxå, 

SMP Elektronic, Fjugesta,

BM Byggmontage, Örebro

AGF system, Lund

Hallbygg i Skåne, Klagshamn

Midroc

Herok, Örebro, Västerås, Eskilstuna, 

Removex, Åmmeberg 

Fläktteknik i Karlstad, Karlstad

Norrböle Sten och Kross, Örnsköldsvik

H Österberg, Avesta

Tom Hessleryd Bygg, Stockholm

Metag, Tyresö

VBA Syd, Lund

 

 

 

Referenser i urval som Kontrollansvarig:

Nybyggnad av enfamiljshus, Örebro

Nybyggnad av fritidshus, Nora

Nybyggnad av fritidshus, Arboga

Nybyggnad av större carport, Örebro

Nybyggnad av enfamiljshus, Hallsberg

Tillbyggnad av enfamiljshus, Lillkyrka

Nybyggnad av enfamiljshus, Kumla

Rivning och nybyggnad av fritidshus, Örebro

Nybyggnad av enfamiljshus, Kumla

Nybyggnad av enfamiljshus, Kumla