Referenser

Jag har mångårig erfarenhet från arbete med kvalitets, milö och arbetsmiljöutveckling inom byggbranschen.

Därefter har jag erfarenhet av myndighetsutövning med tillsynsansvar över Plan och Bygglagen, handläggning av bygglov, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, bostadsanpassningsbidrag och rådgivning till kommunens invånare i frågor som rör byggande och bygglov.

För personliga referenser kontakta
Anna Lundh-Gren, 

 

 

 

Go back to top