Referenser

Jag har mångårig erfarenhet från arbete med kvalitets, miljö och arbetsmiljöutveckling inom framför allt byggbranschen, på senare år har jag som konsult fått förmånen att arbeta med företag även inom andra branscher så som, livsmedelstillverkning, bioenergi, IT tjänster, tillverkningsindustri. 

Jag har även erfarenhet av myndighetsutövning med tillsynsansvar över Plan och Bygglagen, handläggning av bygglov, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, bostadsanpassningsbidrag och rådgivning till kommunens invånare i frågor som rör byggande och bygglov.

För kontaktuppgifter till referenser kontakta
Anna Lundh-Gren, 

 

Några av våra kunder:

Richo IT proffsen, Örebro, ISO 9001 och 14001, framtagning av system, implentering, utbildning samt interna revisioner.

Schurpack Sweden AB, Kumla, Riskbedömningar inom Arbetsmiljö.

Laxå Maskinflisning, Laxå, ISO 9001 och 14001, framtagning av system, implentering, utbildning samt interna revisioner.

 

Referenser i urval som Kontrollansvarig:

Nybyggnad av enfamiljshus, Örebro

Nybyggnad av fritidshus, Nora

Nybyggnad av fritidshus, Arboga

Nybyggnad av större carport, Örebro

Nybyggnad av enfamiljshus, Hallsberg

Tillbyggnad av enfamiljshus, Lillkyrka