Om oss

Byggnadsingenjör och certifierad Kontrollansvarig enligt PBL nivå K   

Utbildningar

2000 3–årigt Naturvetenskapligt gymnasium på Rudbecksskolan i Örebro
2004 Byggnadsingenjörsprogrammet på Örebro Universitet 120 p.
2007 Byggnadsingenjörsexamen
2007 Entreprenad juridik I
2007 Bättre Arbetsmiljö grundkurs
2007 Tillståndsansvarig Heta arbeten
2009 BAS-U/P (Byggarbetsmiljösamordare för Projektering och
Utförande)
2010 Entreprenadjuridik II
2011 Liftutbildning
2011 HLR med hjärtstartare
2013 Internrevisionsutbildning
2015 HLR med hjärtstartare
2016 Ledarskaps utbildning
2014 ISO 9001:2015, 14001:2015
2013-2017 Seminarier samt kortare kurser inom Arbetsmiljö, Kvalitet, Miljö och Hållbarhet samt ISO
standarder.
2018 Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44
2018 Brandskyddsregler enligt BBR
2018 Plan och Bygglagen webutbildning Boverket
2019 PBL Grund
2019 BBR Grund
2019 Godkänd Tentamen Kontrollansvarig PBL
2020 Miljöbyggnad Baskurs
2021 Safe Construction Training- Byggbranchens gemensamma säkerhetsutbildning