Om oss

Byggnadsingenjör och certifierad Kontrollansvarig enligt PBL nivå K   

Utbildningar

2000 3–årigt Naturvetenskapligt gymnasium på Rudbecksskolan i Örebro
2004 Byggnadsingenjörsprogrammet på Örebro Universitet 120 p.
2007 Byggnadsingenjörsexamen
2007 Entreprenad juridik I
2007 Bättre Arbetsmiljö grundkurs
2007 Tillståndsansvarig Heta arbeten
2009 BAS-U/P (Byggarbetsmiljösamordare för Projektering och
Utförande)
2010 Entreprenadjuridik II
2011 Liftutbildning
2011 HLR med hjärtstartare
2013 Internrevisionsutbildning
2015 HLR med hjärtstartare
2016 Ledarskaps utbildning
2014 ISO 9001:2015, 14001:2015
2013-2017 Seminarier samt kortare kurser inom Arbetsmiljö, Kvalitet, Miljö och Hållbarhet samt ISO
standarder.
2018 Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44
2018 Brandskyddsregler enligt BBR
2018 Plan och Bygglagen webutbildning Boverket
2019 PBL Grund
2019 BBR Grund
2019 Godkänd Tentamen Kontrollansvarig PBL

 

Välkommen

Välkommen till www.kmautveckling.se.

Kontakt
Kvalitet, miljö och arbetsmiljökonsult

Anna Lundh-Gren 
070-460 36 59

anna@kmautveckling.se

Länkar


(Lämna tom)